Εκπαίδευση

Η ανάπτυξη εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων υπήρξε πάντα προτεραιότητα για την ΕΚΠΟΣΠΟ «Νόστος».

Στο πλαίσιο της δια βίου εκπαίδευσης που προβάλλει ως επιτακτική ανάγκη των καιρών, οργανώνονται και υλοποιούνται από το φορέα διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα με στόχο την απόκτηση και αναβάθμιση των προσόντων των επωφελούμενων αλλά και των συνεργατών συμβούλων και επιστημόνων.

Ειδικότερα στο φορέα λειτουργούν δωρεάν:

  • Τμήματα εκμάθησης ελληνικών ως ξένης γλώσσας
  • Τμήματα απόκτησης βασικών δεξιοτήτων στη χρήση Η/Υ

Επιπλέον σε τακτά διαστήματα οργανώνονται εσωτερικά σεμινάρια που απευθύνονται στους συνεργάτες του φορέα με στόχο την αναβάθμιση των προσόντων τους και κατά συνέπεια των υπηρεσιών που προσφέρουν. Ενδεικτικά αναφέρουμε καινοτομικά εργαστήρια και κύκλους on the job training, εξ αποστάσεως καταρτίσεις μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, βιωματικά εργαστήρια κλπ.

Τέλος η ΕΚΠΟΣΠΟ «Νόστος» οργανώνει σειρά εκπαιδευτικών παιχνιδιών για παιδιά και ιδιαίτερα όσα κατοικούν σε επιβαρυμένες κοινωνικά περιοχές της Αττικής, με στόχο την εξοικείωσή τους με τα πολιτιστικά αγαθά της πρωτεύουσας. Μέσα από μια σειρά δραστηριοτήτων σχεδιασμένων από ειδικούς παιδαγωγούς, τα παιδιά ξεναγούνται με τρόπο διασκεδαστικό και επωφελή σε σημαντικά μουσεία και άλλους χώρους της Αθήνας.

ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Οι Υπηρεσίες Συμβουλευτικής του ΝΟΣΤΟΥ παρέχονται από εξειδικευμένους/ες Συμβούλους με μακροχρόνια εμπειρία και υψηλού επιπέδου γνώσεις.