Συμβουλευτική

Τι είναι συμβουλευτική;

Συμβουλευτική είναι η διαδικασία μέσω της οποίας το άτομο μπορεί να βελτιώσει την προσωπική του κατάσταση, να διασαφηνίσει τους στόχους του, να ενδυναμωθεί, να αντιμετωπίσει και να λύσει προβλήματα. Η επιτυχία της Συμβουλευτικής βασίζεται στην αλληλεπίδραση και στην επικοινωνία του ατόμου με τον/την Σύμβουλο, στη σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ τους και η κατάληξή της είναι η αυτονόμηση του ατόμου.

Πότε μπορεί να βοηθήσει;

Στην αναζήτηση εργασίας και στην επαγγελματική ένταξη

Στις σημερινές συνθήκες, η αναζήτηση εργασίας και η ένταξη στην απασχόληση απαιτούν εξειδίκευση, καλή γνώση της αγοράς εργασίας, άμεση πρόσβαση στην πληροφόρηση και ενημέρωση. Οι Υπηρεσίες Συμβουλευτικής του ΝΟΣΤΟΥ υποστηρίζουν τα άτομα που αναζητούν εργασία, που θέλουν να αλλάξουν δουλειά ή που θέλουν να διατηρήσουν τη θέση εργασίας που ήδη έχουν με τους εξής τρόπους:

  • Διάγνωση προσόντων, δεξιοτήτων
  • Προετοιμασία επαγγελματικού βιογραφικού
  • Προετοιμασία για τη συνέντευξη
  • Τεχνικές παρουσίασης εαυτού
  • Τεχνικές αναζήτησης εργασίας
  • Εξατομικευμένη ψυχοκοινωνική υποστήριξη

Στην αντιμετώπιση των αλλαγών

Σε οποιαδήποτε στιγμή στη ζωή ενός ενήλικα συμβαίνουν αλλαγές, απροσδόκητα γεγονότα, εξελίξεις στον επαγγελματικό και προσωπικό τομέα.

Προκειμένου:

  1. Να τις αντιμετωπίσει
  2. Να πάρει αποφάσεις
  3. Να (επανα)προσδιορίσει του στόχους του

μπορεί να απευθυνθεί στις Υπηρεσίες Συμβουλευτικής της ΕΚΠΟΣΠΟ «Νόστος».

Κύριος σκοπός των υπηρεσιών είναι να ενδυναμώσουν και να στηρίξουν το άτομα ώστε ανάλογα με τις ανάγκες και τις επιθυμίες του να αυτονομηθεί για να τις εκπληρώσει.

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για την υπηρεσία συμβουλευτικής του «Νόστου», μπορείτε να κλείσετε online ραντεβού με σύμβουλο ή να καλέστε 11522 (χρέωση κλήσης σε σταθερό τηλέφωνο).

ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Οι Υπηρεσίες Συμβουλευτικής του ΝΟΣΤΟΥ παρέχονται από εξειδικευμένους/ες Συμβούλους με μακροχρόνια εμπειρία και υψηλού επιπέδου γνώσεις.