TTMIRO

NOHMA

Greek
English

Καλωσορίσατε στον δικτυακό τόπο της Ε.Κ.Πο.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ.

Μη Κυβερνητική Οργάνωση κατά του Κοινωνικού Αποκλεισμού και της Ανεργίας

Στις σελίδες μας μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις μας, τα προγράμματα που υλοποιούμε και τους τομείς που μπορούμε να σας βοηθήσουμε.


ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΟΥΚΡΑΝΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

O ΝΟΣΤΟΣ οργάνωσε και λειτουργεί από τις 24 Φεβρουαρίου 2022 γραφείο πληροφόρησης-υποστήριξης για Ουκρανούς πολίτες που βρίσκονται στην Ελλάδα.

Το Γραφείο Υποστήριξης προσφέρει πληροφορίες για την πρόσβαση στις υπηρεσίες, στο σχολείο, στη στέγαση καθώς και υποστήριξη για την εύρεση εργασίας, διασύνδεση με επιχειρήσεις και εξειδικευμένη υποστήριξη για την έναρξη επιχείρησης.

Το Γραφείο Υποστήριξης λειτουργεί τις εργάσιμες μέρες (Δευτέρα-Παρασκευή) 10:00 - 17:00 είτε τηλεφωνικά ή με ραντεβού από κοντά. Για ερωτήματα, αιτήματα ή ραντεβού παρακαλούμε καλέστε στο +30 210 8815 310. Οι υπηρεσίες προσφέρονται στα Ελληνικά, Ουκρανικά, Αγγλικά και Ρωσικά.

SOCIAL AND EMPLOYMENT SUPPORT SERVICES FOR UKRAINIAN CITIZENS IN GREECE

Since February 24, 2022 NOSTOS has organised and is still operating a help desk to support Ukrainian citizens in Greece.

The Help Desk offers information on accessing services, schooling, housing as well as support for finding work, connecting with employers and entrepreneurship start-up support.

The Help Desk operates during working days (Monday-Friday) 10:00 - 17:00 either by phone or by appointment in person. For questions, requests or appointments please call +30 210 8815 310. Services are offered in Greek, Ukrainian, English and Russian.

ПОСЛУГИ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ В ГРЕЦІЇ

NOSTOS з 24 лютого 2022 року організував роботу офісу інформаційної підтримки громадян України в Греції.

Служба підтримки пропонує інформацію про доступ до послуг, освіти, житла, а також підтримку в пошуку роботи, налагодженні ділових зв’язків та спеціалізовану підтримку для відкриття бізнесу.

Офіс підтримки працює в робочі дні (понеділок-п'ятниця) 10:00 - 17:00 за телефоном або за попереднім записом. За питаннями, запитами або записом на зустріч телефонуйте за номером +30 210 8815 310. Послуги надаються грецькою, українською, англійською та російською мовами.

УСЛУГИ СОЦИАЛЬНОЙ И ТРУДОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН УКРАИНЫ В ГРЕЦИИ

NOSTOS с 24 февраля 2022 года организовал работу офиса информационной поддержки граждан Украины в Греции.

Служба поддержки предлагает информацию о доступе к услугам, обучению, жилью а также помощь в поиске работы, налаживание деловых связей и специализированную поддержку в открытии бизнеса.

Служба поддержки работает в рабочие дни (понедельник-пятница) с 10:00 до 17:00 по телефону или по предварительной записи. По вопросам, запросам или записи обращайтесь по телефону +30 210 8815 310. Услуги предоставляются на греческом, украинском, английском и русском языках.


Πρόσφατα Νέα

Ημερομηνία Περιγραφή  

27/3/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3ημερο εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα τη μετανάστευση και/στην πόλη

«Μετανάστες και πρόσφυγες στην Αθήνα: από τη δεκαετία 1990 ως σήμερα» 3, 4 & 5 Απριλίου 2023.

Καθώς ο Νόστος φτάνει πια 28 ετών και με αφορμή την ολοκλήρωση του προγράμματος ΕΣΤΙΑ, είναι ώρα να μοιραστούμε την εμπειρία μας, να αλληλεπιδράσουμε με τον ακαδημαϊκό κόσμο, τους επαγγελματίες και το κοινό, να εμπλουτίσουμε την εργαλειοθήκη μας και να δημιουργήσουμε νέες γνώσεις. Με τη βοήθεια και τη συμπαράσταση του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδας οργανώνουμε ένα 3ήμερο εκπαιδευτικό εργαστήριο στις 3, 4 και 5 Απριλίου 2023.

Σκοπός του σεμιναρίου-εργαστηρίου είναι φοιτητές, ακαδημαϊκοί και επαγγελματίες του πεδίου να βρεθούν μαζί και να ανταλλάξουν απόψεις και γνώσεις για την ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών στην πόλη. Αφορμή της συζήτησης θα είναι τρεις ελληνικές ταινίες που αντικατοπτρίζουν κατά τη γνώμη μας σημεία καμπής στη διαδικασία σχεδιασμού και παροχής υπηρεσιών ένταξης και συμπερίληψης σε υπηκόους τρίτων χωρών στην Αθήνα, σε μια προσπάθεια να κοιτάξουμε προς τα πίσω και να αναρωτηθούμε τί έχει αλλάξει, πώς υποδέχεται η Αθήνα τους νεοφερμένους της σήμερα έναντι δέκα και είκοσι ετών πριν.

Δείτε συν. το πρόγραμμα και λεπτομέρειες για τη διοργάνωση - δηλώστε συμμετοχή μέχρι 31/3/23 - περιορισμένες θέσεις.

ΝΟΣΤΟΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ DEREE

27/3/2023

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για συνεργασία – ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Ο ΝΟΣΤΟΣ αναζητά 4 συνεργάτες/ριες για την υλοποίηση 10 δραστηριοτήτων μουσειοπαιδαγωγικού και διαπολιτισμικού χαρακτήρα για παιδιά και εφήβους από γειτονιές της Αθήνας στο πλαίσιο του προγράμματος "Γνωρίζω την Αθήνα" που υλοποιείται με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων-ΣυνΑθηνα.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για συνεργασία – ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Προκήρυξη Θέσης
Προκήρυξη Θέσης

27/3/2023

Θέση Εργασίας Κοινωνικού Λειτουργού στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ε.Κ.Πο.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ για τη Λειτουργία Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων για Ασυνόδευτους Ανήλικους 16 ετών και άνω»

Προκήρυξη Θέσης Εργασίας Κοινωνικού Λειτουργού

Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Προκήρυξη Θέσης
Προκήρυξη Θέσης